El cementerio

Història

Propietat muncipal gestionat en concessió administrativa des del 1999 amb un total de 9.267 sepultures entre nínxols i columbaris.

Reglament e ordenances

Reglament

Data de publicació: 2005

Reglament del Cementiri Municipal

Ordenances Fiscals

Data de publicació: 2023

Ordenança fiscal número 7

Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic no Tributari

Data de publicació: 2020

Ordenança per prestacions patrimonials

Actuacions, milores i manteniment

Confiem en que apreciareu la nostra tasca de manteniment i les millores introduïdes, com a part de la tasca continuada de manteniment i millora general que duem a terme. Al llarg del 2020 s’ha pintat la porta principal de la capella i el mur exterior del Prat Vell, i s’ha iniciat la recuperació d’obra vista de les agrupacions del Prat Nou.

Certificats

Mediambiental

Qualitat